HECHT - prodejna ve Stříbře

m menu image  m home m cart

604601 - algicid standard

169,00 Kč s DPH

Přidat do košíku:Detaily

  • Kód: 604601

Popis

Algicid standard 1l. Zabraňuje tvorbě řas ( zelená voda). Při pravidelném dávkování působí příznivě na pokožku.
Algicid standard 1l. Zabraňuje tvorbě řas ( zelená voda). Při pravidelném dávkování působí příznivě na pokožku. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku. Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 GHS05 korozivita Skin Corr. 1 BH314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí. GHS09 životní prostředí Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.Tento produkt byl přidán dne Pondělí 11. červen 2018.Nové zboží  [více]

Kdo je online?

Právě zde je 7 návštěvníků .