HECHT - prodejna ve Stříbře

m menu image  m home m cart

802603 - PH Plus 3l

399,00 Kč s DPH

Přidat do košíku:Detaily

  • Kód: 802603

Popis

PH Plus 3kg. Prostředek na zvýšení hodnoty PH bazénové vody.
PH Plus 3kg. Prostředek na zvýšení hodnoty PH bazénové vody. Díky pevnému složení má dlouhodobou účinnost. Neobsahuje chloridy, rychle rozpustný. Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 GHS07 Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.Tento produkt byl přidán dne Pondělí 11. červen 2018.Nové zboží  [více]

Kdo je online?

Právě zde je 6 návštěvníků .