HECHT - prodejna ve Stříbře

m menu image  m home m cart

810601 - PH minus

139,00 Kč s DPH

Přidat do košíku:Detaily

  • Kód: 810601

Popis

PH minus 1l. Slouží k snížení hodnoty PH bazénové vody a tím je lepší účinek ostatních přípravků.
PH minus 1l. Slouží k snížení hodnoty PH bazénové vody a tím je lepší účinek ostatních přípravků. Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 GHS05 korozivita Met. Corr.1 H290 Může být korozivní pro kovy. Skin Corr. 1A H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.Tento produkt byl přidán dne Pondělí 11. červen 2018.Nové zboží  [více]

Kdo je online?

Právě zde je 8 návštěvníků .