HECHT - prodejna ve Stříbře

m menu image  m home m cart

1333601 - základní čistič

159,01 Kč s DPH

Přidat do košíku:Detaily

  • Kód: 1333601
  • Výrobce: HECHT

Popis

Základní čistič 1l.
Rozpouští vápenné a solné usazeniny. Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 GHS05 korozivita Met. Corr.1 H290 Může být korozivní pro kovy.Skin Corr. 1A H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí. GHS07 STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.Tento produkt byl přidán dne Pondělí 08. leden 2018.Nové zboží  [více]

HECHT SPARKLIS - kamna
HECHT SPARKLIS - kamna
3 990,00 Kč s DPH

Kdo je online?

Právě zde jsou 4 návštěvníci .